LTOK struktūra

LTOK valdymo ir kontrolės organai

LTOK struktura

Generalinės asamblėja - aukščiausiasis LTOK organas. Asamblėjos nariai:

 • 35 olimpinio sporto federacijų atstovai;
 • 4 LTOK pripažintų sporto šakų federacijų atstovai;
 • 3 olimpiečių atstovai;
 • 10 LTOK atkūrimo darbo grupės narių;
 • 12 olimpizmą propaguojančių sporto susivienijimų atstovų;
 • 24 garbės nariai.

Generalinės asamblėjos nariai renka:

 • LTOK prezidentą;
 • tris viceprezidentus (prezidento siūlymu);
 • generalinį sekretorių (prezidento siūlymu);
 • iždininką (prezidento siūlymu);
 • 7 Vykdomojo komiteto narius (1 narį siūlo prezidentas);
 • Revizijos komisiją (3 asmenis, siūlo LTOK narių grupės).

Generalinė asamblėja tvirtina:

 • LTOK vykdomojo komiteto veiklos ataskaitas;
 • Revizijos komisijos ir iždininko ataskaitą;
 • metinę finansinė atskaitomybę ir biudžeto įvykdymo apyskaitą;
 • LTOK veiklos programą;
 • metinį veiklos planą ir biudžetą.

Vykdomasis komitetas – vadovauja LTOK tarp Generalinės asamblėjos sesijų.

 • Prižiūri, kad būtų laikomasi Olimpinės chartijos.
 • Visiškai atsako už LTOK administracijos darbą.
 • Aprobuoja LTOK vidaus struktūrą, organizacinę schemą ir visas su veiklos organizavimu susijusias vidaus tvarkos taisykles, steigia fondus ir įmones.
 • Atsako už LTOK lėšų tvarkymą ir rengia metinę ataskaitą.
 • Vykdo kitas LTOK įstatų ir sesijų jam paskirtas užduotis.

Prezidentas renkamas olimpiniam ciklui, t.y. kas ketverius metus.

 • Kartu su vykdomuoju komitetu vadovauja LTOK veiklai.
 • Atstovauja LTOK Lietuvos, užsienio ir tarptautinėse organizacijose ir daro viską, kas jam pavesta LTOK įstatais ir Generalinės asamblėjos nutarimais.
 • Vadovauja Generalinės asamblėjos sesijoms, vykdomojo komiteto ir komisijų bei darbo grupių, kuriose jis dalyvauja, posėdžiams.
 • Generalinei asamblėjai siūlo viceprezidentų, generalinio sekretoriaus, iždininko ir vieno vykdomojo komiteto nario kandidatūras.

Viceprezidentai

 • Vadovauja pagrindinėms LTOK veiklos sritims.
 • Atstovauja LTOK Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinėse organizacijose.
 • Prezidentui išvykus ar susirgus laikinai vykdo prezidento pareigas.

Generalinis sekretorius

 • Vadovauja LTOK direktorato veiklai.
 • Kontroliuoja prezidento ir vykdomojo komiteto nutarimų vykdymą.
 • Atstovauja LTOK Lietuvos Respublikos, užsienio bei tarptautinėse organizacijose.
 • Teikia vykdomajam komitetui tvirtinti prezidento sprendimus.

Direktoratas

 • Vykdo einamąją LTOK veiklą.
 • LTOK direktorato struktūra: olimpinio sporto direkcija, finansų, komunikacijos ir ūkio direkcija, užsienio ryšių direkcija, olimpinio švietimo direkcija ir sekretoriatas.

Revizijos komisija

 • Tikrina LTOK lėšų ir pajamų naudojimą.
 • Teikia ataskaitas generalinei asamblėjai, prezidentui, vykdomajam komitetui.

Iždininkas

 • Kontroliuoja biudžeto sudarymą ir vykdymą.
 • Rengia biudžeto vykdymo apyskaitas.
 • Teikia biudžeto projektus ir biudžeto vykdymo apyskaitas vykdomajam komitetui ir Generalinei asamblėjai.

Partneriai

TOPsport logotipas web2 Maxima logo web Wake your body VivusLT grey loto

Rėmėjai

Affidea logos RGB 5 web RC logo web dolmen LOGO web IDW logo web APRANGAgroup glimstedt nike l r krasta impuls audimas 176x108px2

© 2013 LTOK. Visos teisės saugomos.

IDEA – interneto svetainių kūrimas