Gerasis valdymas sporte

                                                 Siggs2

ES gerbia sporto organizacijų savarankiškumą, tačiau skatina laikytis tokių principų:

 • demokratijos,
 • skaidrumo,
 • atskaitomybės priimant sprendimus,
 • atstovavimo visoms suinteresuotosioms šalims.

Komisija ragina darbdavius, sportininkus ir sporto darbuotojus kurti darbo santykius remiantis Europos socialiniu dialogu

Gerojo valdymo principų (GVP) taikymo sporte projektas

Kodėl būtina investuoti į gerąjį valdymą?

 • Įvairių suinteresuotų pusių spaudimas:
  • Žiniasklaida
  • Rėmėjai
  • Visuomenė
  • Vyriausybė
  • Ir kiti
 • Efektyvus ir naudingas valdymas leidžia:
  • Sutaupyti – pritraukti daugiau rėmėjų
  • Sėkmingesnis konkurencingas valdymas
  • Tvari / pastovi organizacija (greičiau / patikimiau reaguoja į riziką)

 A. Įvadas

Finansavo Europos sąjunga pagal programą – Erasmus+.

Koordinatorius – EOC EU Office.

11 partnerių + TOK

Trukmė: 2015 sausio 1 d. – 2016 gruodžio 31 d.

Suma: 315000 Eur (EU skyrė 250000 Eur) 

Pagrindimas GVP taikymo sporte:

 • Veikla finansuojama iš viešųjų fondų – būtinas skaidrumas
 • Etiškas elgesys
 • Naudingas valdymas 

Projektas parengtas remiantis ankstesniojo (2012—2013) patirtimi „Gerojo valdymo principai sporte“, kurio rezultatas buvo rinkinys, vadinamas „Jūsų raktas į gerą valdymą“. 

Rengiant projekto patraišką buvo remtasi šiais dokumentais:

 • Pagrindiniai universalūs GVP olimpiniame sporte (The “Basic Universal Principles of Good Governance of the Olympic and Sports Movement” (February 2008)
 • ES „Gerojo valdymo principai sporte“ (The EU “Principles of good governance in sport”, September 2013)
 • TOK 20+20 rekomendacijomis

 B. Projekto tikslai

 • Sukurti projekto valdymo komitetą, kuris dalintųsi patirtimi ir gerąja patirtimi
 • Tobulinti švietimo įrankius ir pateikti praktinius patarimus NOK-ams ir NF-oms
 • Išanalizuoti individualių NOC‘ų ir NF-ų poreikius ir atitinkamai pritaikyti įrankius
 • Padėti NOK‘ams ir NF‘oms įgyvendinti GVP organizuojant nacionalinius rengimo kursus.

D. Projekto veiklos

 1. Vertinimo įrankių tobulinimas – Projekto ekspertams patobulinus,  i š v e r s t i  atnaujintą savęs vertinimo anketą.
 2. Duomenų pateikimas – NOK‘ams ir NF‘oms  u ž p i l d y t i  a n k e t ą  ir perduoti projekto koordinatoriams.
 3. Veiksmų plano sudarymas – Įrankių  i n d i v i d u a l i z a v i m a s  pagal anketos atsakymus.
 4. Nacionalinių rengimo kursų organizavimas –  G V P  t a i k y m a s  pagal individualius organizacijos poreikius.
 5. Grįžtamasis ryšys ir  o r a n i z a c i j o s  s t r a t e g i j o s  k o r e g a v i m a s.

2012—2013 m. projekte „Gerojo valdymo principai sporte“ dalyvavo:

 • Koordinatorius EOC EU Office
 • Partneriai:
  • European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)
  • National Olympic Committee of Croatia
  • Dutch Olympic Committee*Dutch Sports Federation (NOC*NSF)
  • Cyprus Olympic Committee (CYPRUS NOC)
  • Estonian Olympic Committee (EOK)
  • Scuola dello Sport - CONI (SdS-CONI)
  • Slovak Olympic Committee (SOC)
  • German Sport University Cologne (DSHS)
  • Chaire Olympique Henri de Baillet-Latour et Jacques Rogge en management des Organisations Sportives (CMOS)
  • Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes (FA DOSB)
  • European Observatoire of Sports Employment (EOSE)
  • Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 12C-Sportwesen (FA12C-Sportwesen)
 • Projekto rezultatai:
  • Atlikta apžvalga, kaip GVP įgyvendinami Europoje:
   • klausimynas
   • susitikimai, interviu-diskusija ir vertinimas
  • švietimo medžiaga / rinkinys „Jūsų raktas į gerą valdymą“
  • seminarai

Partneriai

tv3 logo cmyk TV6 LOGO 2013 tv3 lt Maxima logo web Wake your body loto

Rėmėjai

Affidea logos RGB 5 web RC logo web dolmen LOGO web IDW logo web APRANGAgroup glimstedt nike LRG impuls audimas 176x108px2

© 2013 LTOK. Visos teisės saugomos.

IDEA – interneto svetainių kūrimas