2019 / 03 / 05

Druskininkuose surengti OVUP vadovų kursai

Vasario 25-28 dienomis Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) surengė intensyvius olimpinių vertybių ugdymo programos (OVUP) vadovų rengimo ilgalaikius mokymų kursus. Juose 10 atrinktų iniciatyvių, veiklių ir motyvuotų ugdytojų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Šiaulių, Alytaus ir Tauragės parengti dirbti su OVUP metodika, populiarinančia švietėjišką filosofiją, remiantis neformaliojo ugdymo principais.

Tarptautiniam olimpiniam komitetui (TOK) išleidus atnaujintą Olimpinių vertybių ugdymo programą (OVUP 2.0) LTOK (vienas pirmųjų nacionalinių olimpinių komitetų) išvertė ją į lietuvių kalbą ir sėkmingai pritaiko šią metodinę medžiagą rengiant mokymus Lietuvos pedagogams ir tarptautiniu mastu bei padedant pedagogams integruoti OVUP į ugdymo turinį Lietuvoje. Tai plataus pobūdžio programa, kuri gali būti pritaikoma tiek ikimokyklinio, tiek pradinio ar bendrojo ugdymo mokyklose.

Lektoriaus Nerijaus Miginio ir LTOK olimpinio švietimo direktorės Vitos Balsytės suburta būsimųjų mokymų vadovų komanda keturias dienas analizavo trijų dalių OVUP leidinius: praktinį olimpinių vertybių ugdymo vadovą (1), užduotis, įtvirtinančias olimpinių vertybių ugdymą (2) ir aktyvia fizine veikla pagrįstą programą (3).

Taikant tiek fiziškai aktyvius grupės formavimo metodus, tiek kūrybines ar darbo grupėse užduotis, gilintasi į neformaliojo ugdymo ir olimpinio švietimo metodus. Kurti ir pritaikyti ugdomieji užsiėmimai vertybių ugdymo temomis skirtingoms tikslinėms grupėms. Reflektuota apie olimpinių vertybių svarbą visuminiam asmens tobulėjimui ugdant vertybes per sportinę, meninę, kultūrinę veiklas, akcentuojant tobulėjimą, pagarbą ir draugystę. Visos programoje pateiktos užduotys ir veiklos remiasi Olimpine chartija ir apima penkias olimpizmo ugdymo temas – pastangomis pelnytas džiaugsmas, kilnus elgesys, pagarba gyvenime, tobulumo siekimas, kūno, valios ir proto darna. Jos aprėpia kognityvinį, afektyvų ir kinestetinį mokymosi stilius. Visa tai kalba apie universalias bendražmogiškas vertybes, kurių atradimas ir skiepijimas jaunosios kartos ugdyme yra kiekvieno pedagogo, piliečio ir šeimos užduotis.

OVUP vadovų kursuose gerosios ugdymo praktikos metu įtvirtintos dalyvių kūrybiškumo, problemų sprendimo, kritinio mąstymo, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos bus reikalingos savarankiškai planuojant ir įgyvendinant OVUP programos galimybes savo įstaigose, palaikant bendras iniciatyvas tarp kolegų ir kuriant ateities perspektyvas olimpinių vertybių ugdymo programos metodikos sklaidai.

file8file6file4file2file3file7Partneriai

tv3 logo cmyk TV6 LOGO 2013 tv3 lt ERGO logo 22 TOY logo colour 2000px v02 OLIFEJA logo main colour PNG

Rėmėjai

Affidea logos RGB 5 web glimstedt l r impuls

© 2013 LTOK. Visos teisės saugomos.

IDEA – interneto svetainių kūrimas