logo
days
hours
mins
secs
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis, LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos vadovas Darius Šaluga.
22
Apr
#LTOK
Politinės partijos kviečiamos pasirašyti susitarimą dėl Lietuvos sporto strategijos sukūrimo

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis, LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos vadovas Darius Šaluga.

Lietuvos nevyriausybinės sporto organizacijos imasi iniciatyvos ir skatina sukurti nacionalinę sporto strategiją, kuri įtvirtintų aiškius, valstybės numatytus prioritetus, tikslus bei priemones tam pasiekti.

Dvylika nevyriausybinių sporto organizacijų iniciavo susitarimą, kurį kviečia palaikyti ir pasirašyti Lietuvos politines partijas. Pirmasis šį sporto bendruomenei svarbų susitarimą pasirašė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis.

„Dėkojame Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai, kurie parodė iniciatyvą ir pirmieji atsiliepė į šį kvietimą. Sporto bendruomenės vardu, kviečiame ir kitas politines organizacijas padaryti tą patį.

Sportas Lietuvoje šiuo metu išgyvena tikrai ne geriausius laikus. Pagrindinė to priežastis – neapgalvotos, skubotos politinės reformos, vykdytos neįsiklausius į sporto bendruomenę. Pasibaigus kadencijai politikai keičiasi, o sportininkai, treneriai, federacijos, medikai turi gyventi su jų sprendimų paliktomis pasekmėmis.

Kviečiame palaikyti nevyriausybinių sporto organizacijų iniciatyvą ir visiems kartu sukurti nacionalinę sporto strategiją. Tai – Lietuvos sportui gyvybiškai svarbus dokumentas“, – sakė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė, olimpinė čempionė Daina Gudzinevičiūtė.

Susitarimą dėl Lietuvos sporto strategijos kūrimo iniciavo ir parengė Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos sporto federacijų sąjunga, Lietuvos paralimpinis komitetas, Lietuvos savivaldybių sporto vadovų asociacija, Lietuvos olimpiečių asociacija, Lietuvos savivaldybių sporto mokymo įstaigų vadovų asociacija, Lietuvos sporto trenerių asociacija, Lietuvos studentų sporto asociacija, Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas, Lietuvos asociacija „Sportas visiems“, Lietuvos sporto meistrų asociacija „Penki žiedai“, Lietuvos aeroklubas.

Pirmasis šį sporto bendruomenei svarbų susitarimą pasirašė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis.
Pirmasis šį sporto bendruomenei svarbų susitarimą pasirašė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis.

Susitarimas dėl Lietuvos sporto strategijos kūrimo:

            Mes, žemiau pasirašę svarbiausių Lietuvos nevyriausybinių sporto organizacijų vadovai, matydami sportą žlugdančių nepamatuotų reformų padarinius, kviečiame politines partijas pasirašyti šį susitarimą:

SUSITARIMAS

 1. Sporto strategijos sukūrimas, numatant aiškius valstybės prioritetus bei tikslus.

 • Šiuo metu galiojančio įstatymo pakeitimas į aiškesnį bei konkretesnį;

 • Nacionalinės sporto tarybos instituto stiprinimas.

 1. Pagrindinės lyderystės sporte perdavimas nevyriausybinėms organizacijoms valstybei pasiliekant tik esminius politikos formavimo bei kontrolės vykdymo mechanizmus. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos sporto federacijų sąjunga, uždengiančios beveik visas Lietuvos sporto nevyriausybines organizacijas, imasi atsakomybės įgyvendinti sporto politiką.

 • Numatyti konkretų procentą iš Švietimo, mokslo bei sporto ministerijos biudžeto kiekvienais metais skiriamą sporto sričiai;

 • Prieš paskiriant viceministrą, kuruosiantį sportą, jo kandidatūra turėtų būti derinama su sporto bendruomene;

 • Kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis nutarti, kaip bus išskirstytas sporto biudžetas konkrečioms sporto stritims;

 • Stiprinti skėtines organizacijas priskiriant ir finansuojant joms būdingas funkcijas;

 • Neįgaliųjų sportas yra bendra sporto sistemos dalis su savo savivalda.

 1. Centralizuotos sportininkų rengimo olimpinėms žaidynėms sistemos bei struktūros sukūrimas:

 • Sportininkų teisių užtikrinimas sureguliuojant stipendijų skyrimo/atšaukimo tvarką;

 • Stipendijų “pririšimas” prie sportinės veiklos finansavimo;

 • Centralizuotų mokslinių tyrimų organizavimas;

 • Pagalba užtikrinant medicininį aptarnavimą;

 • Regioninių sporto centrų sukūrimas, taip užtikrinant kordinuojamą jaunųjų gabių sportininkų auginimą regionuose bei galimybė sportuoti ne miesto jaunimui;

 • Pripažįstant didelį savivaldybių indėlį į sporto vystymą, integruoti jį į bendrą sistemą.

 1. Sporto federacijų kompetencijų bei kontrolės stiprinimas mažinant biurokratinę naštą:

 • Sukurti naują sporto federacijų finansavimo modelį, skiriant daugiau dėmesio federacijų plėtrai;

 • Kompetencijų kėlimo stiprinimas.

 1. Sporto sistemos registro sukūrimas: sporto sistemos registras turi apimti visą sporto sistemą, pradedant nuo sportininkų ir jų kvalifikacijos lygių, federacijų pripažinimą, trenerių ir jų kvalifikacinių lygių, baigiant – sporto klubais ir jų veikla.

 2. Ilgalaikių sporto programų įdiegimas: skėtinių nevyriausybinių organizacijų vykdomos programos turi turėti pastovų ir ilgalaikį finansavimą (tas užtikrintų jų tikslų įgyvendinimą). Tai apimtų visas amžiaus ir gebėjimų grupes.

 3. Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis negali būti finansuojami sporto šakų, kurių tarptautinės federacijos nepripažįsta pasaulinio antidopingo kodekso, atstovai.

PRIDEDAMA. Sąrašas mūsų organizacijų, pasirašiusių šį susitarimą:

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas;

Lietuvos sporto federacijų sąjunga;

Lietuvos paralimpinis komitetas;

Lietuvos savivaldybių sporto vadovų asociacija;

Lietuvos olimpiečių asociacija;

Lietuvos savivaldybių sporto mokymo įstaigų vadovų asociacija;

Lietuvos sporto trenerių asociacija;

Lietuvos studentų sporto asociacija;

Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas;

Lietuvos asociacija “Sportas visiems”;

Lietuvos sporto meistrų asociacija „Penki žiedai“;

Lietuvos aeroklubas.