logo
days
hours
mins
secs
LTOK pagalba ginant sportininkų teises

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ėmėsi iniciatyvos atstovauti sportininkams ir ginti juos nuo seksualinio priekabiavimo ir diskriminacijos, psichinės ir fizinės prievartos.

Pagal inicijuotos idėjos struktūrą advokatų profesinė bendrija „IUSTUM“ pirmiausia ketina išanalizuoti buvusius atvejus ir pateikti siūlymų dėl administracinių ir organizacinių priemonių, kuriomis būtų galima užkirsti kelią sportininkų teisių pažeidimui.

Tų federacijų, kurios yra LTOK narės, sportininkams advokatai suteiks nemokamas teisines konsultacijas dėl pažeistų teisių gynimo ir žalos atlyginimo nukentėjus nuo seksualinio priekabiavimo ir diskriminacijos, psichinės ir fizinės prievartos.

„Esu įsitikinęs, kad dėl šios iniciatyvos sportininkams ne tik bus suteikta reali pagalba, bet kartu tai atgrasys nuo galimo jų teisių pažeidimo“, – sakė „IUSTUM“ partneris Laimonas Pivoras.

„Matydami pastarųjų metų įvykius sporto pasaulyje, nutarėme imtis iniciatyvos, sprendžiant šias opias šių dienų sporto problemas. Raginame atletus nebijoti kreiptis pagalbos kovojant dėl savo teisių ir pažadame visišką konfidencialumą kiekvienu atveju“, – akcentavo LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.

Teisinių paslaugų apimtis – nuo konsultacijų iki pagalbos surenkant įrodymus. Į šias paslaugas įeina ieškinių dėl žalos atlyginimo parengimas, skundų į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą ir pareiškimų dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo parengimas, atstovavimas teismuose bei teisėsaugos institucijose.

Visa sportininko suteikta ir vykdant sportininko pavedimą advokato gauta informacija bus saugoma kaip advokato profesinė paslaptis, o visas paslaugų išlaidas padengs LTOK. Kilus bet kokiems klausimams galima kreiptis el. paštu – laimonas.pivoras@iustum.lt.